Blue Flower

Net als bij veel andere planten in de natuur zijn er ook insecten die zich tegoed doen aan het gras. Doordat deze insecten zich veelal onder de grond bevinden, zijn ze voor veel mensen een onbekende bedreiging. Engerlingen vormen een insectensoort die zich in de grond onder uw gazon tegoed doen aan de wortels van het gras. De soms zeer talrijke exemplaren kunnen grote schade aanrichten. De vogels bij wie de larven op het menu staan, kunnen echter nog veel grotere schade aan het gazon aanrichten. Wanneer vogels de delicatessen eenmaal hebben gevonden, halen zij uw gehele gazon overhoop op zoek naar meer.
 
Engerlingen, larven van kevers
Engerlingen is eigenlijk een verzamelnaam voor de larven van verschillende keversoorten. De kevers leggen na het paren grote aantallen eitjes in het gazon, die na enkele weken al uitkomen. Eenmaal uitgekomen in het gazon ontwikkelen ze zich tot ware veelvraten. De directe schade ziet u door het ontstaan van gele plekjes in met name droge perioden.
 
Engerlingen zijn de larven van de volgende keversoorten:
  • Rozenkever
  • Meikever
  • Junikever
  • Johanneskever
  
 
Levenscyclus van de engerling
De engerlingen komen na ongeveer 6 weken als melkwitte larven uit hun ei gekropen. De larven kenmerken zich door een sikkelvormig en melkwit lichaam. Aan het lichaam zit een zestal poten en een roodbruine kop met twee flinke kaken. Wanneer u ze aantreft in het gazon, doen ze akelig aan en zult u niet snel geneigd zijn de insecten op te pakken. De insecten zijn, afhankelijk van de soort, binnen 1 tot 3 jaar volgroeid en verpoppen zich dan onder de grond. Wanneer de tijd rijp is, komt de kever uit de pop gekropen om zich boven de grond voort te planten. De kevers leven circa 3 weken boven de grond waarna ze sterven. De vrouwtjes hebben de eitjes al in de eerste dagen nadat ze boven de grond zijn gekomen, gelegd.
 
Schade door engerlingen
Wanneer zich engerlingen in het gazon bevinden, kunt u dit zien aan kleine gele plekken die ontstaan in het gazon. Doordat de insecten wortels van het gras wegvreten, kunnen deze onvoldoende vocht en meststoffen opnemen. In perioden van droogte kan het gras zich niet herstellen door nieuwe wortels te vormen. Het gras zal met name in droge perioden tekenen van vraat van engerlingen vertonen.

 

De meeste schade die u heeft van engerlingen komt niet door de insecten zelf. De larven zijn zeer geliefd voedsel van verschillende vogelsoorten. Doordat de insecten zo groot kunnen worden als de pink van een volwassen man, trekken ze grote vogels aan. Kraaien, eksters, spechten, spreeuwen en zelfs reigers en buizerds halen uw gazon overhoop als ze eenmaal de insecten hebben gespot. De schade die de vogels veroorzaken kan enkele vierkante meters omgespit gazon bedragen. Het gazon herstellen met graszoden is dan vaak de enige optie.

 

 
Engerlingen opsporen
De eerste sporen van de engerling zijn zoals hierboven omschreven, kleine ronde plekken met geel gras. Overigens vertoont deze schade erg veel overeenkomsten met die van emelten. Dit zijn larven van de langpootmug die eveneens schade aan het gazon veroorzaken. De gele plekken kunnen zich als een inktvlek uitspreiden over grotere delen van het gazon. Ongetwijfeld zult u dan ook regelmatig verschillende soorten vogels aantreffen op het gazon. Om te bekijken of er daadwerkelijk engerlingen onder het gazon zitten, dient u een graszode los te steken. Door voorzichtig met de schep een plag uit te steken en om te draaien kunt u de engerlingen opsporen zonder grote schade aan het gazon te veroorzaken. In 80% van de gevallen gaat het om larven van de rozenkever. De grotere exemplaren zullen waarschijnlijk afkomstig zijn van de meikever.
 
Overigens zijn de eerste tekenen van engerlingen natuurlijk de vluchten met kevers vlak boven uw gazon. Wanneer u deze in mei en juni waarneemt, kunt u er vergif op innemen dat de insecten eitjes hebben afgezet in uw gazon. U hebt het geluk dat wanneer u deze vluchten waarneemt, u er tijdig bij bent om de insecten te bestrijden.
 
Engerlingen bestrijden
De bestrijding van engerlingen kan op twee manieren plaatsvinden: met een chemisch bestrijdingsmiddel of met parasitaire aaltjes. Beide methoden dienen bij voorkeur zo vroeg mogelijk na het uit het ei komen van de engerlingen worden toegepast. Volwassen exemplaren zijn met beide methoden niet of nauwelijks te bestrijden. Engerlingen kunnen vanaf juli tot en met september worden bestreden, zie het schema benden. De beste resultaten worden behaald door de bestrijding het volgende jaar te herhalen. Op die manier worden meerdere generaties bestreden en heeft u de grootste kans om langdurig te genieten van een mooi gazon. 
 

 

Chemische bestrijding van engerlingen
Voor de professionele bestrijding is Merit Turf in de handel. Dit kan echter alleen door personen met een speciale spuitlicentie worden aangeschaft. Het zeer sterke gif wordt over het gazon verspreid. De insecten komen direct met het gif in contact, bovendien wordt het gif opgenomen door het gras. Bij het aanvreten van het gras krijgt het insect daardoor nogmaals gif binnen. De werking van Merit Turf wordt bevorderd door direct na het verdelen van het gif 15 minuten te sproeien. Het gif lost hierdoor direct op en kan zijn uitwerking op de engerlingen gaan doen.
Bij tuincentra zijn overigens nog meer middeltjes verkrijgbaar.  De toepassing dient veelal op dezelfde wijze te gebeuren. Mocht u bij het tuincentra een middel willen kopen, kies dan bij voorkeur voor een gerenommeerd merk zoals BayerGarden.
 
Milieuvriendelijke parasitaire aaltjes
Aaltjes zijn microscopisch kleine parasieten die standaard voorkomen in de grond. De aaltjes bestrijden zeer effectief de insecten die uw gazon aantasten. Ook engerlingen kunnen, mits dit vroeg gebeurt, effectief met aaltjes worden bestreden. Aaltjes leven net als elke parasiet van hun gastheer. De aaltjes die u uitzet in uw gazon gaan direct op zoek naar de engerlingen. Eenmaal gevonden dringen ze deze binnen en beginnen ze het insect van binnenuit aan te vreten. Hierdoor zal de engerling zonder gevaar voor het milieu afsterven. Aaltjes planten zich in de gestorven engerling voort en de volgende generatie gaat op zoek naar een nieuw slachtoffer. Na circa 6 weken is het maximale effect bereikt en is de plaag grotendeels bestreden.
Per 10 m² gazon heeft u 5.000.000 aaltjes nodig. Deze kunt u bestellen via de website van ECOstyle. Het is geen goedkope wijze van bestrijding van de engerlingen, maar met het oog op het milieu wel de minst schadelijke!
Team gazonkalender.nl adviseert dit product van EcoStyle.