Blue Flower

Grasetende insecten kunnen, zeker wanneer zij een plaag vormen, behoorlijke schade aan uw gazon veroorzaken. Engerlingen en emelten zijn hiervan de voornaamste. Graafbijtjes, mieren en regenwormen werken grond omhoog vanuit de grond, maar tasten het gras zelf niet aan. Emelten doen dit, net als engerlingen, wel. Zij eten overdag aan wortels van het gras. Bij vochtig weer komen ze ‘s nachts ook bovengronds aan het gras eten. Emelten staan bij veel verschillende soorten vogels op het menu. Om bij de insectenlarven te komen trekken zij stukken gras kapot en ruïneren daarmee uw gazon.
 
Emelten, larven van langpootmuggen
Emelten is de verzamelnaam voor de larve van verschillende soorten langpootmuggen. In Nederland komen slechts twee van deze soorten voor. Beide soorten leggen hun eitjes in het gras waaruit de emelten worden geboren. Per keer legt het vrouwtje tussen de 300 en 400 eitjes. Dat dit al snel tot een plaag kan leiden, lijkt ons duidelijk. De schade die zij direct veroorzaken, door het eten van met name graswortels, bestaat uit afstervend gras. Dit uit zich in delen van geel kleurend en afstervend gazon.
 
De langpootmuggen die de schadelijke emelten voortbrengen zijn:
    
Tipula Oleracea (Kool langpootmug) (links) en Tipula Paludosa (Weide langpootmug) (rechts)
 
 Levenscyclus van de emelt
Emelten komen al na twee weken uit het ei gekropen. De larven hebben een bruin, leerachtig lichaam zonder poten. Bij de insecten is het lastig te zien wat de voor- of achterkant is. Zoals veel larven kunnen ze delen van hun lichaam in en uit elkaar duwen en trekken. Op die manier bewegen ze zich ook voort. De kenmerkende leerachtige huid heeft ze in Engeland ook de naam leather jackets opgeleverd, wat letterlijk vertaald leren jas betekent. De insecten groeien tot 5 centimeter lang.
    
De Tipula Oleracea brengt in één jaar twee generaties larven voor, de Tipula Paludosa slechts één. Eenmaal verpopt leven de langpootmuggen ongeveer 1 maand waarin zij zich veelal boven of op het gras zullen bevinden. Met name aan het einde van de zomer kunt u ze ook geregeld in uw woning aantreffen. De insecten worden namelijk aangetrokken door het licht. Het plaatsen van tuinverlichting op of om uw gazon vergroot dan ook de kans op aanwezigheid van deze insecten.
 
Virus onder emelten
Onderzoek heeft uitgewezen dat de populatie emelten een cyclus kent van ongeveer 7 jaar. In deze 7 jaar groeit het aantal emelten uit tot een gigantische plaag. De larven komen dicht op elkaar te leven en dat wordt hun ondergang. Na 7 jaar wordt een virus de ondergang van de gigantische populatie. De eerste jaren daarna zullen de insecten weinig schade veroorzaken. De verwachting is dat de piek in 2015 of in 2016 ligt. Hopelijk bent u snel verlost van deze vervelende beestjes!
 
Schade door emelten
Emelten veroorzaken net als de engerling schade aan het gazon door het opeten van de wortels van het gras. Enig verschil is het feit dat de emelten bij vochtig weer in het donker ook boven de grond aan het gras eten. Het gras zal, doordat het geen wortels meer heeft, afsterven. Ook emelten zijn, net als engerlingen, populair voedsel onder verschillende soorten vogels. De vogels halen het gazon open om de larven te kunnen oppikken. Een omgewoeld gazon is de bijkomende schade van de aanwezigheid van emelten in het gazon.
Emelten opsporen
Wanneer u in de zomer en herfst vluchten met langpootmuggen waarneemt boven uw gazon, is dit een goede indicatie voor emelten. Afstervend gras is met foeragerende vogels een andere indicatie. Om de insecten op te sporen dient u een donkere plastic zak nat te maken en op het gazon te leggen. De insecten die ‘s nachts boven de grond zijn gekomen, trekken zich in de ochtend niet meer terug. Bij het omslaan van de plastic zak zult u de emelten aantreffen, indien ze aanwezig zijn in uw gazon.
 
Emelten bestrijden
De larven zijn lastig te voorkomen. Kort gemaaid gras schijnen de insecten echter niet fijn te vinden. Voorkom dus dat het gras te lang wordt! Verder is vooral het toepassen van een bestrijdingsmiddel wat resteert. Bestrijdingsmiddelen dienen in onderstaande periode te worden toegepast. De larven zijn dan nog jong en zeer kwetsbaar.

 
Voor emelten zijn dezelfde middeltjes als bij engerlingen toepasbaar.
Team gazonkalender.nl adviseert dit product van EcoStyle.